Upadłość konsumencka

upadłość konsumencka

Niemal 3 mln Polaków jest obciążonych przeterminowanymi długami. Dzięki przepisom wprowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, sprawa ta ma ulec zmianie. Chodzi przede wszystkim o pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Co to oznacza dla zadłużonych osób?

Czym jest upadłość konsumencka? 

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu doprowadzenie do częściowego lub całkowitego oddłużenia danej osoby. Proces ten jest bezpośrednio związany z pełnym zaspokojenie wierzyciela z posiadanego przez dłużnika majątku. Wniosek o upadłość konsumencką można zgłosić, jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić naszego wierzyciela, ponieważ straciliśmy pracę lub zachorowaliśmy, przez co nasze dochody są niewystarczające, by móc spłacić swoje zobowiązania.

W polskim prawodawstwie, pierwsza wzmianka o upadłości konsumenckiej pojawia się już w 2009 roku. W trakcie kilku lat przepisy te były kilkukrotnie nowelizowane oraz liberalizowane. Rosnąca liczba osób wnioskujących o upadłość konsumencką stale rośnie. Świetnie to obrazuje poniższy wykres:

  • 2014 rok – 32 osoby starały się o ogłoszenie upadłości,
  • 2015 rok – 5616 osoby starały się o ogłoszenie upadłości,
  • 2018 rok – 12 719 osób starało się o ogłoszenie upadłości.

Zmiany w nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej

Najnowsza nowelizacja miała miejsce 30 sierpnia 2019 roku, natomiast zmodyfikowane przepisy zaczęły obowiązywać od 24 marca 2020 roku. Zmiany, które zostały wprowadzone dotyczą przede wszystkim możliwości ubiegania się o upadłość konsumencką, jeśli jesteśmy drobnym przedsiębiorcom, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Dotychczas było to niemożliwe.

Oprócz tego zmiany związane są również z procesem rozpatrywania wniosku. Według starszych przepisów już na początku podejmowane zostawały badania przyczyny niewypłacalności. Jeśli dłużnik umyślnie nie spłacał zadłużenia, jego wniosek od razu został odrzucony. Po nowelizacji do ogłoszenia upadłości wystarczy orzeczenie mówiące o tym, że wnioskodawca jest niewypłacalny. Oznacza to, że dopiero na etapie postępowania, sąd będzie sprawdzał przyczyny powstania długu.

Dzięki nowelizacji istnieje również możliwość porozumienia z wierzycielem, oznacza to, że dłużnik może uniknąć negatywnych skutków związanych z ogłoszeniem upadłości. Oprócz tego proces ten jest szybszy i prostszy.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z konsekwencjami. Do jednej z nich należy nadzór syndyku nad majątkiem. Dłużnik może jedynie w tym czasie kupować produkty niezbędne co dziennego funkcjonowania. W przypadku majątku małżonków, w momencie gdy zostaje ogłoszona upadłość, zostaje on automatycznie poddany rozdzielności, a majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłościowej.

Ogłaszanie bankructwa zazwyczaj należy do rzadkości. Umorzenie wszystkich długów to sytuacja, w której rzeczywiście dana osoba nie posiada już żadnego majątku i jest trwale niezdolna do spłacania zobowiązań. Może to być związane z niemożliwością podjęcia pracy. Głównym celem postępowania upadłościowego jest rozplanowanie spłat zobowiązań tak, by konsument mógł je faktycznie spłacić.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Co ważne wniosek o upadłość konsumencką może zostać wniesiony przez dłużnika oraz wierzyciela. Musi on być złożony w sądzie, a opłata przez nas uiszczana wynosi 30 zł. W przypadku, gdy chcemy samodzielnie złożyć wniosek o upadłość konsumencką, najlepiej skorzystać z pomocy kancelarii prawnej.

Syndyk w drodze postępowania może sprzedać zarówno nieruchomości albo ruchomości, czyli samochód sprzęt RTV etc, na poczet spłaty długu. Plan spłat może zostać ustalony na 12, 24 lub 36 miesięcy, jednak całe postępowanie może zająć nawet 5 lat.

W przypadku celowego unikania regulowania należności, dłużnik może zostać zobowiązany do spłaty długu nawet przez 7 lat. W praktyce oznacza to, że będzie zmuszony oddawać więcej niż osoba ogłaszająca upadłość z powodu trudnej sytuacji życiowej.

Jeśli chcesz uniknąć problemów związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, najlepszym rozwiązaniem jest nie dopuszczenie do niej. Ważne, by zarządzać finansami tak, aby mieć poduszkę finansową i nie dopuścić do zapętlania się w spirali kolejnych kredytów i pożyczek. Pamiętaj, aby nadzorować swoje wydatki i przychody.