Podział gospodarstwa rolnego

podział

Chociaż dziedziczenie gospodarstwa rolnego odbywa się na podobnych zasadach co dziedziczenie jakiegokolwiek innego dobra materialnego, jego podział nie jest już taki prosty. W jaki sposób przebiega cały proces oraz czego możesz się spodziewać, jeśli okaże się, że ktoś w spadku zapisał Ci swoje gospodarstwo rolne? Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

Podczas podziału gospodarstwa rolnego stosuje się te same zasady, co w przypadku innych współwłasności. Oznacza to, że mamy do czynienia z:

  • podziałem gospodarstwa rolnego,
  • przyznaniem gospodarstwa rolnego jednemu ze spadkobierców,
  • sprzedaż gospodarstwa rolnego osobie trzeciej.

Istnieje jednak ważna kwestia, którą należy podkreślić. Otóż, jeśli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego jest sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, według art. 213 Kodeksu cywilnego, sąd ma prawo przyznać gospodarstwo temu właścicielowi, którego wybiorą wszyscy współwłaściciele.

Bywają jednak sytuacje, gdy nie można uzyskać zgody wszystkich współwłaścicieli. Wówczas na podstawie art. 214 Kodeksu cywilnego, sąd przyznaje gospodarstwo rolne tej osobie, która stale je prowadzi lub stale w nim pracuje. Odstępstwem jest interes społeczno-gospodarczy wskazujący na innego współwłaściciela.

W pozostałych przypadkach może dojść do sprzedaży gospodarstwa rolnego.

SPŁATY NA RZECZ WSPÓŁSPADKOBIERCÓW

Oczywiście podczas podziału, kluczową rolę odgrywa spłata pozostałych spadkobierców. Na jej przebieg ma wpływ przede wszystkim porozumienie pomiędzy wskazanymi osobami. Muszą one ustalić wysokość spłat, jednak mogą zrobić to w sposób dowolny. Co ważne, kwota należnej kwoty nie ma obowiązku być równoznaczna z wartością spadku.

Każdy ze współwaścicieli ma również prawo zdecydować o rezygnacji ze spłaty. Jeśli nie zostanie podjęta żadna decyzja w tej kwestii, wówczas przysługujące spłaty mogą zostać obniżone.

UPRAWNIENIE DO DALSZEGO ZAMIESZKIWANIA W GOSPODARSTWIE

Każdy ze spadkobierców mieszkający w danym gospodarstwie rolnym, jednak nie zostający jego właścicielem, ma czas na wyprowadzenie się z niego. Okres ten wynosi 5 lat.

W przypadku małoletnich spadkobierców, sprawa wygląda nieco inaczej. Mogą oni zamieszkiwać dane gospodarstwo do momentu uzyskania pełnoletności, a następnie przebywać w nim nie dłużej niż 5 następnych lat.

Ograniczenia te nie dotyczą osób trwale niezdolnych do pracy.