Czy rozwód kościelny dostaną obie strony

Rozwód kościelny nie należy do prostych spraw, dlatego też pojawia się wokół niego wiele kontrowersyjnych kwestii. Najczęściej zadawanymi pytaniami są te odnośnie uzyskania takiego rozwodu oraz procedury rozwodowej– jej trwania i kosztów. Podczas spotkań w kancelariach kanonicznych, wielu adwokatów kościelnych musi odpowiadać na pytania zadawane przez pary chcące uzyskać rozwód. Kwestią najmocniej martwiącą obie strony jest fakt, czy każda z nich uzyska na tych samych zasad rozwód kościelny.

Prawo kanoniczne – rozwód kościelny

Według prawa kanonicznego, uzyskanie rozwodu kościelnego jest niemożliwe. Wynika to z faktu, że prawo kanoniczne nie dopuszcza do unieważnienia zawartego małżeństwa pomiędzy dwoma ochrzczonymi osobami. Z tego też powodu nie ma mowy o rozwodzie kościelnym, można jednak w takim wypadku postarać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Czym jest nieważność małżeństwa? To wykazanie, że od samego początku nie zostało ono zawarte w sposób właściwy, przez co nigdy tak naprawdę nie obowiązywało. Procedura może trwać naprawdę długo i bywa często skomplikowana. Jednak dobry adwokat kościelny nie powinien mieć problemu z rozwiązaniem wszystkich problemów związanych z procedurą rozwodową.

Nieważność małżeństwa kościelnego

Czy unieważnienie małżeństwa dotyczy obu stron? Adwokaci, którzy reprezentują kancelarie kanoniczną, wskazują, że wyrok stwierdzający nieważności odnosi się do obu stron. Nie ma możliwości, by jedna z osób była wolna, a druga pozostawała w związku małżeńskim.

Zatem podczas unieważnienia związku małżeńskiego zarówno mąż jak i żona zostają zwolnieni z posługi małżeńskiej i oznacza to dla nich, że ich związek nigdy nie został zawarty.