Gałęzie prawa w Polsce

Czym jest gałąź prawa i dlaczego te, a nie inne sprawy podlegają właśnie jej – to pytania, które na co dzień nie zaprzątają nam głowy. Są to jednak informacje, które mogą nam pomóc w momencie popełnienia jakiegoś przestępstwa, które będzie wymagało pomocy prawnej.

W takim razie czym jest gałąź prawa? Jest to przede wszystkim całokształt norm prawnych, które ukształtowały się w toku historycznego rozwoju. Na ich powstawanie wpływ ma przede wszystkim specyfikacja życia, z tego też względu nowych gałęzi przybywa. Odpowiedzialny za to jest przede wszystkim rozwój cywilizacyjny. Każda z gałęzi posiada swoje “owoce”, czyli stosunki społeczne regulowane w innym zakresie.

Rodzaje prawa w Polsce

Głównymi gałęziami prawa w Polsce są:

  1. prawo procesowe – złożone z trzech działów: prawo o ustroju sądów i prokuratury, prawo procesowe cywilne oraz prawo procesowe karne;
  2. prawo gospodarcze – ma za zadanie znormalizować stosunki majątkowe i osobiste między osobami fizycznymi i prawnymi;
  3. prawo finansowe – określa zasady i formuje gromadzenie dochodów przez państwo oraz sposób ich wydatkowania,
  4. prawo administracyjne – regulacja funkcjonowania i organizacji organów administracji publicznej,
  5. prawo pracy – reguluje stosunki pracy między pracodawcami a pracownikami oraz wszelkiego rodzaju problemu związane z pracą;
  6. prawo karne – określa jakie czyny są przestępstwami, ustala zasady odpowiedzialności za takie czyny oraz kary, jakie grożą za ich popełnienie;
  7. prawo rodzinne – normalizacja stosunków osobistych i majątkowych wynikających z przynależności do danej rodziny,
  8. prawo cywilne – reguluje osobiste i majątkowe stosunki między osobami prawnymi oraz fizycznymi,
  9. prawo konstytucyjne (państwowe) – normuje kwestie dotyczące ustroju państwowego, a oprócz tego określa kompetencje jego organów oraz prawa i obowiązki obywateli.