dyskryminacja

Dyskryminacja w pracy

Z dyskryminacją w pracy może spotkać się każdy. Niezależnie od płci, zajmowanego stanowiska, koloru skóry czy wyznawanej religii. Najczęściej oznacza ono nierówne traktowanie wybranych osób.…